Oktatás

A Tanszék oktatási tevékenysége

A Tanszék oktatási tevékenysége három fő részből áll: egyrészt az elméleti fizika általános tárgyaiból (Mechanika, Elektrodinamika, Relativitáselmélet, Kvantum mechanika, Statisztikus fizika) tartunk bevezető és emelt szintû előadásokat, másrészt kutatási területeinkhez kapcsolódó speciálisabb kérdésekről tartunk - általában szabadon választható - u.n. speciális előadásokat. Emellet még a Doktori Iskolában vannak (főleg Kvantumtérelméleti és Részecskefizikai tárgyú) előadásaink. A Tanszék és a Kutatócsoport tagjai valamint  a KFKI-s külső előadók által az aktuális félévben tartott előadások listája a tanulmányi osztály honlapján tekinthető meg.

 
Elméleti Fizikai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem